Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

 

V podjetju Mits, d. o. o., spoštujemo vašo zasebnost in se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007).

Uporabniku spletne spletne strani Mits d.o.o, na spletnem naslovu www.mits.si zagotavljamo

 1. Pravica, da od ponudnika, kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevajo:

 

 1. dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  1. namene obdelave; vrste osebnih podatkov;
  2. uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
  3. predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 2. razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
 3. eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam in sicer:
  1. zahtevek mora biti podan v pisni obliki in sicer preko klasične pošte ali elektronske pošte;
  2. za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  3. Upravljalec ima pravico dodatno preveriti istovetnost posameznika, ki podaja zahtevek na način, ki ga omogoča tehnologija.
 4. Popravek oziroma spremembo osebnih podatkov;
 5. Omejitev obdelave v primeru:
  1. Oporekanja točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  2. je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevah omejitev njihove uporabe;
  3. upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 6. izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. člena uredbe EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 7. izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral;
 8. prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 9. da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 uredbe EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov.

 

 1. Pravica, da zoper upravljavca posameznik vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

 1. Postopek uveljavljanja pravic
  1. Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-mail: helpdesk@mits.si.
  2. Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
  3. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja vendar ne kasneje kot v  enem mesecu od prejema zahteve.
 2. Izjava obdelovalca:
  1. osebne podatke ne bomo posredovali tretjim osebam izven območja EU;
  2. Vsi obdelovalci osebnih podatkov so pravne ali fizične osebe s področja EU.
  3. Osebne podatke bomo obdelovali skladno z danimi privolitvami posameznika do preklica.
  4. Vsak posameznik ima pravico, kadar koli in brez pogojevanj, odstopiti od »naročnine« skladno s splošnimi pogoji poslovanja.

 

Butari 4.4.2020

Mits d.o.o.